Annals of west University of Timisoara - Biology

Vol. I 1996

<< înapoi

I.V. Oprea, Valeria Oprea (1996). INTERPRETARE ASUPRA VARIAŢIILOR PLANTELOR CU FLORI ALBINOASE ŞI COLORATE abstract>>

L. Schrott (1996). CONSIDERAŢII ASUPRA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI DIN CHEILE NEREI (JUD. CARAŞ-SEVERIN) abstract>>

I. Moldovan, A. Brebu (1996). TRECUTUL ŞI PREZENTUL RUSCUŢEI DE PRIMAVARĂ ADONIS VERNALIS (JUD. ARAD) abstract>>

M. Selegean (1996). EFECTELE TRATAMENTULUI HYPOTONIC ASUPRA LUNGIMII CROMOZOMILOR LA SFECLA FURAJERĂ (BETA VULGARIS SSP. CRASSA) abstract>>

A. Faur (1996). INFLUENŢA NIVELULUI DE FERTILIZARE CU AZOT ASUPRA BILANŢULUI HIDRIC AL UNOR IERBURI PERENE CULTIVATE PE SOLURI HALOMORFE abstract>>

M. Fizitea (1996). COMPARAŢIE ÎNTRE FLORA DIN INTERFLUVIUL MUREŞ-ARANCA SU FLORA DIN INTERFLUVIUL TIMIŞ-BEGA ŞI FLORA CÂMPIEI CRIŞURILOR abstract>>

M. Fizitea (1996). CONTRIBUŢII LA STUDIUL FITOCENOLOGIC AL ARBORETELOR DE SALCÂM (ROBINIA PSEUDACACIA L.) DIN ÎMPREJURIMILE COMUNEI PERIAM (JUDEŢUL TIMIŞ) abstract>>

Gabriela Papoe, Ioana Lupsa, V. Ostafe, E. Sallo, Rodica Bontescu, A. Chiriac (1996). APPLICATION OF FINGERPRINT CHROMATOGRAPHIC METHOD IN MUSHROOM CLASSIFICATION – PRELIMINARY RESULTS abstract>>

A. Sangheli (1996). CONSPECTUL FAUNISTIC AL ORTOPTERELOR DIN ZONA MALULUI JOS AL DUNĂRII abstract>>

A. Ardelean (1996). ASPECTE PRIVIND ABORDAREA STUDIULUI COMPORTAMENTAL LA SPECIA ACTINIA EQUINA (ANTHOZOA) abstract>>

A. Ardelean (1996). CADRELE CHEIE ALE DEPLASARII LA ACTINIA EQUINA (ANTHOZOA) abstract>>

D. Stănescu (1996). DETERMINAREA SEXELOR ŞI CLASELOR DE VÂRSTĂ LA CARDUELIS CARDUELIS (L.) abstract>>

D. Cotuna (1996). NIVELUL COMPLEMENTULUI SERIC C3 LA SPORTIVE ŞI MARTORI DE CONTROL abstract>>

D. Cotuna, Smaranda Goţia, I. Străuţ (1996). CERCETĂRI ASUPRA CORELAŢIEI ÎNTRE CAPACITATEA DE EFORT ŞI ACTIVITATEA FAGOCITARĂ A NEUTROFILELOR/i> abstract>>

Livia Marian 1996). CONSIDERAŢII ASUPRA IMPORTANŢEI TEORETICE ŞI PRACTICE A STABILIRII VÂRSTEI RELATIVE A FORMAŢIUNILOR GEOLOGICE PE BAZA DATELOR OBŢINUTE DIN FORAJE, CU UN EXEMPLU DE UTILIZARE PRACTICĂ A VÂRSTEI RELATIVE abstract>>

I. Capalnasan (1996). UNELE ASPECTE DE METODOLOGIE ŞI REZULTATE ALE CERCETĂRII ÎN TOXICOLOGIA GENETICĂ abstract>>

N. Diminescu (1996). MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI ÎNVAŢĂMÂNTUL abstract>>

<< înapoi